0(800) 501 508
 
Цілодобово
Кошик 0 грн

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

1.1. Спільнота Старого Лева – це бонусно-дисконтна програма (надалі – «Програма»), що являє собою комплекс взаємопов'язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг) чи правовласника торгової марки (знаку для товарів і послуг);

1.2. Оператором Програми є ТзОВ «Системи лояльності» (надалі – «Оператор»). Адреса: 79008, м.Львів, вул.Федорова, 29.

1.3. Учасник Програми– будь –яка повнолітня фізична особа, що досягла 18 років і яка бере участь у Програмі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Програмі. Учасник повинен бути авторизований (персональні дані якого  є внесенні в Процесинговий центр Програми Оператора), такий Учасник користується усіма можливостями Програми згідно її умов. 

1.4.  Букс– це умовна облікова одиниця, яка визначає об'єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Програми. Букси не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу;

1.5. Рахунок Учасника– це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Програми, на якому обліковуються всі операції з Буксами Учасника Програми. За бажанням Учасників, можливе об’єднання  особистих рахунків, що дасть можливість накопичувати і списувати (витрачати) Букси декільком Учасникам на одному основному рахунку.

1.6. Винагорода – певний товар (книга, сувенір), які Учасник Програми має можливість придбати на інтернет сторінці Програми https://starylev.com.ua, у книгарнях та офісах "Видавництва Старого Лева".

1.7. Анкета – електронна реєстраційна форма, з переліком запитань, поставлених Оператором, які розміщені на  інтернет сторінці https://starylev.com.ua заповнюючи і підписуючи (підтверджуючи) яку,фізична особа підтверджує своє бажання стати Учасником Програми та добровільно надає згоду на участь у Програмі згідно з визначеними умовами Програми;

1.8. Персональні дані – інформація, що відноситься до певного Учасника, та яка надається ним Оператору при заповнені електронної реєстраційної форми (Анкети), та яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

2. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. Для вступу до Програми, кожен учасник повинен зайти на інтернет сторінку Програми https://starylev.com.ua  та Зареєструватися шляхом заповнення електронної реєстраційної форми (Анкети).

2.2. Про умови Програми можна дізнатися на інтернет сторінці Програми https://starylev.com.ua чи за телефоном гарячої лінії 0 800 501 508 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

2.3. Рахунок Учасника не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, що не передбачені умовами Програми.

2.4. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції ідентифікованого Учасника.

2.5. Всі зміни та доповнення до Правил та умов Програми офіційно публікуються на інтернет сторінці Програми https://starylev.com.ua і вступають в силу з моменту публікації.

2.6. Інформацію про доступ до сторінки персональних даних Учасника можна знайти на інтернет сторінці Програми  https://starylev.com.ua.

3. АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА

3.1. Заповнюючи на сайті Програми Анкету Учасника, фізична особа добровільно надає свої персональні та контактні дані для реєстрації в Програмі. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до Програми є обов'язковою умовою повноправної участі у ній та умовою використання Буксів згідно з правилами Програми.

3.2. Заповнена та підтверджена особою за допомогою програмно-апаратних засобів (методів) в електронній формі Анкета, засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Оператору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою, визначеною у п.7.5. Правил Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана (підтверджена) особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, а також обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи - Бази персональних даних клієнтів Оператора, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Оператора про зміни, що стосуються вказаних відомостей. 

3.3. Анкета не реєструється у Програмі, якщо вона повністю не заповнена, не підписана/ не підтверджена (в електронній формі не заповнені обов’язкові поля).

3.4. Дані Учасника, що вказані в електронній реєстраційній формі (Анкеті), є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Оператора і сам Учасник та (в разі потреби) інші особи, в тому числі Партнери Програми, яким було надано доступ до цих даних на відповідних правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

4. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТА БЛОКУВАННЯ РАХУНКУ УЧАСНИКА

4.1. Оператор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування рахунку Учасника, анулювання усіх накопичених Буксів у випадках, якщо Учасник:

4.1.1. Порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником і Оператором;

4.1.2. Надає Оператору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

4.1.3. Якщо Власник Рахунку скористався спеціальною пропозицією більше 1 разів під час строку її дії, Оператор має право відключити дану спеціальну пропозицію від картки учасника та/або заблокувати Картку на власний розсуд без попередження Власника Картки;

4.1.4. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із Балансом Буксів визначаються одноособово Оператором та не підлягають оскарженню). Наприклад, Учасник накопичує Букси за допомогою ідентифікаційних даних інших Покупців, повторно використовує Спеціальні Пропозиції, тощо;

4.1.5. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

4.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час, надіславши Оператору письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Оператора щодо припинення участі, указавши у ньому ПІБ учасника Спільноти та номер телефону, вказаний при реєстрації. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, Букси анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Програма регулює відносини Оператора та Учасника Програми до умов цих Правил.

5.2. Програми є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

5.3. Оператор залишає за собою право:

- самостійно володіти усіма правами на управління та зміну правил Програми;

- самостійно визначати Партнерів Програми, а також кількість та вартість Буксів та інших Винагород;

- Оператор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Програми у випадку порушення Правил або умов Програми або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

- Оператор залишає за собою право відмінити або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Програми, набрані Учасником Букси можуть бути використані протягом трьох календарних місяців після повідомлення Учасника Програми про її припинення (зупинення). Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.

5.4. Оператор Програми не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Програмі.

5.5. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

5.6.  Учасник Програми має право:

- комплекс прав щодо захисту персональних даних, передбачених ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положенями чинного законодавства;

- перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання Буксів на інтернет сторінці Програми https://starylev.com.ua.

- отримувати від Оператора інформацію про умови Програми, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, способами, визначеними у п.2.3. Правил, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, телефоном, іншими засобами зв’язку.

5.7. Учасник надає Операторові, або Партнеру Програми від імені Оператора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи ПартнераПрограми електронною поштою, телефоном та/або SMS. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Оператора. 

5.8. Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну прізвища, ім’я, по батькові, та інших персональних даних, визначених в електронній реєстраційній формі (Анкеті). Оператор не несе відповідальності за роботу пошти, операторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Оператор також не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

6. НАРАХУВАННЯ БУКСІВ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

6.1. Нарахування Буксів відбувається при придбанні товарів (книги, сувеніри) на інтернет сторінці Програми https://starylev.com.ua або в Локаціях Оператора за адресами, вказаними внизу сайту.

6.2. Для нарахування Буксів кожен Учасник повинен пройти ідентифікацію.

6.3. Букси нараховуються на Рахунок Учасника шляхом перерахунку загальної суми грошових коштів, витрачених на придбання товарів в Місцях спільноти та на сторінці Програми https://starylev.com.ua, відповідно до такої пропорції:

6.3.1. кожні 10 гривень, витрачених на придбання товарів (книг, сувенірів) у межах Програми, дорівнюють 1 Буксу. Округлення копійок завжди проводиться до цілих чисел до меншого значення.

6.4. Нарахування накопичених Буксів відбувається в режимі реального часу. У випадку відсутності зв'язку транзакції нарахування Буксів зберігаються у буфері POS системи Оператора і надсилаються до Процесингового центру при відновленні зв'язку.

6.5 Нараховані Букси реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.

6.6. Накопичені Букси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

6.7 Накопичені Букси мають бути  використані Учасником протягом 12-ти місяців з моменту їх нарахування на рахунок, в іншому випадку вони будуть списані (видалені) з особистого рахунку Учасника.

6.8. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням Буксів на особистому рахунку відвідавши веб-сайт Програми.

6.9. Оператор Програми самостійно визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

6.10. Букси на рахунку Учасника, визначають поточний об'єм прав Учасника на отримання Винагород, з розрахунку 1 (один) Букси дорівнює 1 (одній) гривні вартості Винагороди.

6.11.  Отримувати винагороди (витрачати Букси) можна при придбанні товарів (книги, сувеніри) в Місцях Спільноти.

6.11.1 Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:

-  продаж товару (книг, сувенірів) Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною 1 (одна) копійка, у випадку отримання Учасником Винагороди, вартість якої дорівнює сумі списаних Буксів з рахунку Учасника;

-  продаж товару (книг, сувенірів) Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних Буксів з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних Буксів.

6.12. На акційні товари зі знижками та за умови використання промокоду на знижку букси не нараховуються.

6.13. При отриманні Винагороди Учасником та за умови ідентифікації його до закриття транзакції, проводиться списання Буксів із рахунку Учасника Програми. Списання відбувається в режимі реального часу.

6.14. У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань Буксів, Оператор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів. 

6.15. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Володілець персональних даних: ТОВ «Системи лояльності», 79008, м.Львів, вул.Федорова, 29.

7.2. Форма надання згоди:Анкета, що подається Володільцю персональних даних у паперовій формі чи з використанням веб-сторінки Програми.

7.3. База персональних даних: База  персональних даних клієнтів Оператора..

7.4. Категорії персональних даних, які обробляються: Прізвище, ім’я, по батькові, країна, місто (місце проживання); номер телефону, адреса електронної пошти, що відображені в Анкеті чи надаються особою добровільно. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. 

7.5. Мета обробки персональних даних: - вивчення  споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних  цілях, наданні клієнтам без обмежень рекламних та/або інформаційних матеріалів  щодо діяльності  та/або продукції ТОВ «Системи лояльності».

7.6. Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо. В тому числі передача (поширення) персональних даних Партнерам Програми, розпорядникам персональних даних, третім особам, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, яких визначає Оператор самостійно, з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник погоджується з тим, що Володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника відповідно до мети та цілей їх обробки. Персональні дані можуть оброблятись в електронній формі та у формі картотек (анкет).

7.7. Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:

Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, особа, тим самим, підтверджує обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних клієнтів Оператора, а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних, зокрема:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7.8. Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних: персональні дані, зазначені Учасником Програми зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 20 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. В разі закінчення терміну зберігання персональних даних, чи відсутності необхідності у цьому - Оператор належним чином (письмово, електронною поштою, sms-повідомленням тощо) повідомляє про це Учасника Програми. Дані Учасника видаляються з Програми протягом 10 робочих днів з моменту закінчення строку їх зберігання.